Gençlik Bilgilendirmesi

Tugeged gençlerin ihtiyacı olan bilgiyi gençlere en uygun ve anlaşılır dil ile ulaştırmayı başlıca amaçlarından biri olarak belirlemiştir.

Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı’na göre

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİNDE TEMEL İLKELER

Aşağıdaki ilkeler, bir gencin bilgi edinme hakkını garanti altına almaya çalışan bütüncül gençlik bilgilendirmesi çalışmalarına bir kılavuz olma niteliği taşır:

 1. Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri istisnasız bütün gençlere açık olmalı.
 1. Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, konum, köken, cinsiyet, din veya sosyal statü gözetmeksizin her gencin bilgiye erişim eşitliğine sahip olmasını garanti altına almaya çalışır; imkânı kısıtlı gruplara ve özel ihti yaçları olan gençlere ise özel ilgi gösterir.
 1. Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri herhangi bir randevu sistemi olmaksızın kolay ulaşılabilir ve sağladıkları samimi atmosfer ile gençler için çekici olmalı. Ayrıca çalışma saatleri, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte ayarlanmalı.
 1. Sunulan bilgi, gençlerin istek ve ihtiyaçları üzerine kurulmuş olmalı, gençlerin ilgisini çekebilecek her konu başlığını içermeli ve yeni konu başlıklarını kapsayabilmek için sürekli bir devinim içerisinde olmalı.
 2. Her bir faydalanıcı, yetkinliğe ve otonomiye ulaşabilme, edinilen bilgiyi kullanma ve analiz etme yeteneklerini geliştirme yaklaşımı ile birer birey olarak saygı görmeli ve sorularına verilen cevaplar kişiselleştirilmeli.
 1. Gençlik bilgi hizmetleri ücretsiz sunulmalı.
 1. Bilgi, faydalanıcının mahremiyetine ve kimliğini açıklamama hakkına saygılı bir şekilde verilmeli.
 1. Bilgi, bilgi verme hakkında eğitim almış profesyonellerce verilmeli.
 1. Verilen bilgi eksiksiz, güncel, geçerli, uygulanabilir ve kullanımı kolay olmalı.
 1. Çoğulcu yaklaşım ve kullanılan kaynakların doğrulanabilmesi aracılığıyla verilen bilginin tarafsızlığının sağlanması konusunda çaba sarfedilmeli.
 1. Sunulan bilgi, herhangi bir dini, siyasi, ideolojik ya da ticari etkiden uzak olmalı.
 1. Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, bir çok değişik grubun ihtiyaçlarına etkili ve uygun yollar, yaratıcı ve yenilikçi stratejiler, yöntemler ve araçlar kullanarak mümkün olan en çok sayıda gence ulaşabilme konusunda gayret göstermeli.
 1. Her bir genç; bilgi ihtiyacının belirlenmesi, bilginin hazırlanması ve iletilmesi, bilgi hizmetlerinin, projelerinin ve akran aktivitelerinin yönetilmesi ve değerlendirilmesi gibi konularla sınırlı kalmadan kendisine en uygun şekilde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençlik bilgilendirmesi çalışmalarına katılma fırsatına sahip olmalı.
 1. Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, özellikle bulundukları bölgedeki diğer gençlik yapılanmalarıyla birlikte çalışmalı, gençlerle birlikte çalışan diğer paydaşlarla iletişim içerisinde olmalı.
 1. Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, gençlerin modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşmalarına yardımcı olabilmeli ve gençlerin bu teknolojileri kullanma konusundaki becerilerini geliştirebilmeli.
 1. Gençlik bilgilendirmesi çalışmaları için sağlanan hiç bir finansman kaynağı gençlik bilgi merkezlerini ve bilgilendirme hizmetlerini bu Şart’ın ilkelerini uygulamaktan alıkoymamalı

     Gençlik bilgilendirmesinin temel amaçları

 • Gençlerin erişebildiği bilgi kaynaklarının merkezinde, bilgiyi koordine eden bir birim olarak yer almak.
 • Genç bireylerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamaları için bilgi sağlamak ve onların anlayacağı, kolaylıkla erişebileceği şekilde, bütün olası kanalları kullanarak farklı genç gruplarına ulaştırmak.
 • Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım kullanarak, gençlerin sunulan bilgiyi yorumlamalarını ve özümsemelerini sağlayarak, hayata geçirmelerine yardımcı olmak.
 • Gençlerin yararlanabilecekleri hizmet, olanak ve fırsat yelpazesinden haberdar ederek, pasif bir bilgi verme yerine, gençlerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veren aktif bir hizmet sunmak.
 • Gençleri diğer uzman kuruluşlara ve hizmetlere yönlendirerek, gençlerin ihtiyaçları ve sorunlarına yardımcı olabilecek ilgili kuruluşlar arasındaki bağlantıyı sağlamak.
 • Kişisel gelişim için temel oluşturmak ve kişisel özerklik edindirmek için etkin olarak gençlerin bilgi kaynaklarını kullanmasını teşvik etmek ve bilgi edinme becerilerini geliştirmek.

Ebeveynler, öğretmenler, gençlik çalışanları, sosyal çalışanlar, rehberlik uzmanları gibi, gençlerin yardım için başvuracağı insanların, gençlere daha etkin bir şekilde yanıt verebilmesi için onları yetkinleştirmek.

Son Yazıllar

Avrupa Gönüllü Hizmeti

Gençlik Değişimi Programı

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Köprüsü

ÖNEMLİ NOT

E-Posta: info@tusba.org
Telefon: +90 544 340 08 83

“Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.”

“Bu web sitesi içeriğinin sorumluluğu Tuşba Genç Gelişim Derneği’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”