Gençlik Çalışmaları Nedir?

Gençlik Çalışmaları 100 yıldan fazla süredir gençlerin ve yetişkinlerin hayatlarını güçlendiriyor. İrlanda’ya Gençlik Çalışmaları Yasası (2001)’na göre gençlik çalışmaları şöyle tanımlanmıştır:

Gençlerin kişisel ve toplumsal gelişmelerine gönüllü katılımları ile yardımcı olmak ve onların resmi, akademik ve ya mesleki eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olup, öncelikli olarak gönüllü gençlik çalışma organizasyonları tarafından sağlanan, planlanmış eğitim programlarıdır.

Gençlik çalışmaları, her şeyden önce, gençlerin aktif ve gönüllü katılımı ve taahhüdüne dayanan eğitimsel ve gelişimsel bir süreçtir. Genellikle ‘yaygın eğitim’ olarak tanımlanır ve / veya karşımıza çıkar. Gençlik çalışmaları, tüm vatandaşların, kentlerin, kırsalın, tüm ulusların ve sosyal sınıfların her yönüyle 10 ila 25 yaşları arasındaki gençlere odaklanmaktadır. Genellikle gençlik organizasyonları tarafından ve bazı devlet kurumları tarafından uygulanmaktadır.

Bizim amacımız gençlerin kendilerine güvenen birer birey olması yolunda çalışmalar yapmaktır. Kendinden emin olan ve kendine güvenen gençler aynı zamanda sorumlu birer vatandaş olup, başarılı öğrenen, bireysel ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan kişilerdir. Gençler gençlik çalışmaları sayesinde kendilerini güvende hissedecek, sağlıklı, aktif bireyler olacak, saygı görecek ve vatandaşlık konusunda da birer sorumlu bireyler olacaktır. Gençlerin bu vizyonunu gerçekleştirirken gençlik çalışmalarının önemli bir rolü olduğuna yürekten inanıyoruz.

 

Gençlik çalışmalarının amacı:

 • Gençlerin benlik saygısı ve kendine güvenini oluşturmak;
 • Kişisel ve toplumsal ilişkileri yönetme yeteneklerini geliştirmek;
 • Değerli ve öğrenmeye zorlayıcı yeni deneyimler sunmak;
 • Gençlerin yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlamak;
 • Gençlerin yeni karar alma süreçlerine aktif katılmalarına olanak sağlayan bireysel kapasitelerinin geliştirmesini sağlamak;
 • Gençlerin sosyal farkındalık ve sosyal dayanışma duygusu geliştirmelerine yardımcı olmak;
 • Gençlere karar vermede hayatlarını etkileyebilecek bir ses vermek;
 • Gençlerin aktif vatandaş olarak rolünü arttırmak;
 • Gençlerin neler söyleyeceklerini dinlemek ve duymak.

 

Gençlik çalışmaları nasıl uygulanır?

Gençlik çalışmaları, gençlerin aktif katılımı sağlamak üzere birçok şekilde uygulanabilir. Bu uygulamaları şu şekilde örneklendirebiliriz;

 • Eğlence, iç mekan ve dış mekan faaliyetleri
 • Kültür ve sanat faaliyetleri
 • Vatandaşlık, sosyal eylem, gençlerin katılımı, hak ve eşitlik konuları, çevre, kalkınma eğitimi ve siyaset
 • Sağlık ve sağlıklı yaşam faaliyetleri: sağlıklı yaşam etkinlikler, cinsel eğitim, ilişki eğitimleri, stres yönetimi, ilk yardım, uyuşturucu ile mücadele eğitimleri, alkol ve sigaraya karşı verilen mücadele faaliyetleri
 • Liderlik, takım çalışması, planlama ve karar verme, iletişim, problem çözme, inisiyatif ve sorumluluk gibi yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler
 • Eleştirel düşünmeye iten, eleştirel analiz yapma yeteneği veren ve gençlerin kendini yansıtmasına imkan sağlayan etkinlikler
 • Kültürlerarası öğrenme, uluslararası iş birliği, farkındalık ve değişim programları
 • Bilgi teknolojileri

 

Gençlik çalışmalarının değerleri nelerdir?

Gençlik çalışmasının değerleri, eğitim amacı ile eşleşir ve bireylerin güvenini, topluma katkısını ve vatandaş olarak değerini arttırarak sürecin temelini oluşturur. Bu değerler;

 • Gençlerin Güçlendirilmesi
 • Eşitlik ve kapsama
 • Tüm genç insanlara saygı
 • Karar vermede gençlerin katılımı
 • Ortaklık / iş birliği
 • Gönüllü katılım

 

Gençlik çalışmalarının faydaları nelerdir?

Gençlik çalışması, gençlerin hayatlarına değer katmaktadır. Kalıcı beceriler ve nitelikler geliştirmelerine yardımcı oluyor ve özellikle savunmasız veya dezavantajlı olan veya eğitime erişimi kısıtlı olan genç insanların hayatlarını etkileyebiliyor. Güven inşa etmeye, rol modelleri sağlamaya, yeni deneyimler yaşatmaya ve gençlere aidiyet duygusu vermeye yardımcı olabilir.

 

Gençler için

Gençlik çalışması eğitici ve keyif vericidir; Hem katılmak hem de eğlenmek mümkündür. Gençler bu faaliyetler sayesinde gelecek için daha fazla fırsata ve seçeneğe sahip olur.

 

Topluluklar için

Gençlik Çalışması, yetişkinler ve gençlerin birlikte çalışarak topluluk ruhunu geliştirdikleri ve topluluklarının gelişiminde aktif rol oynar.

 

Toplum için

Gençlik çalışmaları gerçek sosyal konuları ele alır, dezavantajla mücadele eder, demokratik yaşamı geliştirir ve parayla büyük bir değer taşır!

 

Gençlik çalışmasının herkes tarafından kabul gören özellikleri

 • Gençlik çalışması gönüllü katılım ile ilgilidir.
 • Gençler, gençlik çalışmalarında var olmak istedikleri için katılırlar; çünkü değer görmek isterler, eğlenebileceği faaliyetlere gönüllülük ve gençlik çalışmaları sayesinde ücretsiz olarak erişirler, yeni insanlar tanır ve aynı zamanda yeni bilgi ve beceriler geliştirip, yeni şeyler öğrenirler.
 • Gençlik çalışması, gençlerin olduğu yerde başlar.
 • Gençlik çalışmaları, yaklaşımında esnek ve çok yönlüdür. Gençlerin kendi çıkarları ve hırsları ile başlar ve ufuklarını genişletmelerine yardımcı olur.
 • Gençlik çalışmaları gençler arasında iş birliğini geliştirir.
 • Gençlik çalışmalarında gençler, kararlar alma sürecinde, etkinlik planlamada, önceliklerin belirlenmesi konularının aktif ortaklardır. Gençler ve yetişkinler arasındaki diyaloğa dayanır.

Son Yazıllar

Avrupa Gönüllü Hizmeti

Gençlik Değişimi Programı

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Köprüsü

ÖNEMLİ NOT

E-Posta: info@tusba.org
Telefon: +90 544 340 08 83

“Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.”

“Bu web sitesi içeriğinin sorumluluğu Tuşba Genç Gelişim Derneği’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”